Redbank Valley vs Oil city District IX


COMMENTS:  Write with comments, corrections, additions, suggestions.
Bout results:

OilCity 33 Redbank 30

103 Frank Magagnotti RV won by forfeit
112Jacob SpuckOCmajdec Mitch SmailRV 12-0
119Steve RoodOC won by forfeit   
125Seth HammondRVdec Matt BraunOC  7-0
130Brady McCauleyRVpinned Greg Tenney OC2:13
135Scott SmithRV dec Dayton OC  7-2
140Ryan MurrayOCdecOT BrandonBrinkerRV 8-6
145JonahDavisOCmajdec Doug ShickRV 16-6
152Shay Magagnotti won by forfeit
160Larry GreenawaltRV won by forfeit
171BryanShontzOCmajdec Jeremy DingerRV 12-2
189Matt DempseyOCdec Andrew KespehlerRV 1-0
215Matt TenneyOCdec Nathan HenryRV  11-5
275 JoshCherishOC pinned Charles BoozerRV 2:30
 
started match at 130

Notes:
RV top